SDK-RSM
Klub Seniora


       Jedną z najdłużej działających sekcji w SDK, bo od 1976 roku, jest Klub Seniora. Zrzesza około 70 osób, w większości emerytów i rencistów, mieszkańców Kędzie- rzyna - Koźla. Spotkania klubowe odbywają się raz w miesiącu, na których organizowane są prelekcje, wykłady, pokazy, szkolenia, prezentacje.

      Organizowane są również wieczorki taneczne i zabawy okolicznościowe:
  • Andrzejki
  • Opłatek
  • Ostatki
  • Dzień Kobiet
  • Dzień Seniora
  • i inne.
W porze letniej seniorzy spotykają się a ogniskach plenerowych i wycieczkach. W klubie członkowie znajdują radość, możliwość spotkania się w szerszym gronie osób, często samotnych i nierzadko schorowanych. Wspólny śpiew, wspomnienia z młodości dają rozrywkę i dobre samopoczucie. Członkowie klubu uczestniczą w różnych konkursach, np. rękodzieła artystycznego, ozdób wielkanocnych. Ideą klubu i jego opiekunów jest stworzenie takich warunków, aby jego członkowie czuli się potrzebni i wartościowi we współczesnej społeczności. Z wielkim zaangażowaniem cele te realizuje przewodnicząca Koła Seniorów - obecnej kadencji - Jadwiga Wiertelorz.

      Osobliwością jest działający przy domu kultury zespół recytatorski - "Żywego Słowa", składający się z członków Klubu Seniora. Założycielem zespołu jest p. Jadwiga Wiertelorz - pierwszy kierownik SDK.
Imprezy:


© Copyright: SDK - RSM "Chemik" | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl